Detail publikace

Measurement of Common Risk Factors: A Panel Quantile Regression Model for Returns

Autor: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.,
PhDr. František Čech Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2021
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Journal of Financial Markets 52 preprint PDF
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy: C14, C23, G17, G32
Citace:
Granty: GAUK 610317: Meranie spoločných rizikových faktorov: panelová kvantilová regresia pre výnosy a volatilitu
Abstrakt:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance