Detail publikace

Threats and Opportunities for SMEs of Joining the Single European Market: The Czech republic Country Report, Occassional Paper IES , Prague, 2001

Autor: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc., A. Zemlinerová
Typ: IES Occassional Papers
Rok: 2001
Číslo: 1
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES Occassional Paper 1/2001
Místo vydání: Praha
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace: Mejstrik M., Zemplinerova A.,Threats and Opportunities for SMEs of Joining the Single European Market: The Czech republic Country Report, Occassional Paper IES No.2, Prague, 2001
Granty: P97-8178R (1999-2001) The Adjustment Process of SMEs in Poland and the Czech Republic to the Single Market
Abstrakt: Naše závěry jsou důležité pro politické rozhodování, když potvrzujeme že průběh transformace závisí na povaze privatizace a jejím způsobu provedení. Přizpůsobení může být bolestivé ale mnoho firem nadále spoléhá na státní intervence a
lobování více než na vlastní úsilí. Bylo to do částečně i potvrzeno naším šetřením i v jiných prácích o privatizaci (Mejstrik,1997, Benacek, 2001).
K relativnímu úspěchu rozvoje středních a malých podniků přispěla spontánní motivace obyvatel probouzející skryté podnikatelké schopnosti. Boom SME odhalujících mezery v poptávce začínajích od nuly byl nejdynamčtějším ekonomickým faktorem generujícím změny a růst poptávky po pracovních silách. SMEpřispěly nejen ke sníženín nezaměstnanosti ale i k 50% české tvorby HDP a ke stabilizaco politické struktury. Přistoupení k EU přináší nové příležitosti a hrozby pro "střední třídu" což múže mít s ohledem na zaměstnanost v SME i politické dopady.
Naše studie je podobní studii za polsko a ukazuje odlišné charakteristiky oproti jiným privatizovaným společnostem i z hlediska přistoupení. Současně jsou oslovovány bankami s evropskými vlastníky a kompatibilními produkty využívající i evropské fondy.
Ke stažení: OP 2001_01_Mejstrik, Zemplinerova

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY