Detail publikace

The Effect of Monetary Policy on House Prices- How Strong is the Transmission?

Autor: Mgr. Josef Bajzík ,
Mgr. Dominika Ehrenbergerová (Kolcunová) ,
Typ: Ostatní
Rok: 2020
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: CNB WP 14/2020
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: House prices, meta-analysis, monetary policy, publication selection, transmission.
JEL kódy: C83, E52, R31
Citace: Ehrenbergerová, Dominika & Bajzík Josef (2020): "The Effect of Monetary Policy on House Prices- How Strong is the Transmission?", CNB Working papers, 14/2020.
Abstrakt: V současném období dlouho trvajících nízkých úrokových sazeb a možného přehřátí trhu s nemovitostmi se opět začíná diskutovat efekt modetární politiky na ceny nemovitostí. Tento vztah analyzujeme zkoumáním obsáhlé empirické literatury na toto téma. Posbírali jsme 1447 odhadů efektu krátkých úrokových sazeb na ceny nemovitostí. Tyto odhady pochází z 31 studií a rozdílných časových horizontů. Odhady jsou převzaty z VAR modelů. Průměrně, vzrůst úrokové míry o jeden procentní bod sníží ceny nemovitostí o 0.7 \% po jednom roce. Navíc, naše studie ukazuje, že po očištění o publikační selektivitu ve střednědobém horizontu efekt monetární politiky zůstává signifikantní. Kromě toho jsme posbírali více než 40 kontrolních proměnných. Ty zachycují zaprvé kontext, za kterého byl odhad získán a za druhé charakteristiky zkoumané ekonomiky. Pro druhý bod byly využity zejména externí proměnné. Mezi oběma skupinami proměnných jsme identifikovali několik významnýc aspektů vysvětlujícíh rozdíly v odhadech reportovaných v literatuře. Nejvýznamější rozdíly působí užití sign restrictions a zahrnutí více proměnných do VAR modelu a úroveň zadluženosti země.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance