Publication detail

The National Development Bank

Author(s): Mgr. Magda Pečená Ph.D., Petr Zahradník, Petra Jílková
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D., Petr Zahradník, Petra Jílková
Type: Others
Year: 2021
Number: 0
ISSN / ISBN:
Published in: Prague University of Economics and Business, Czech Republic
Publishing place:
Keywords: bank, multiplier, national development bank, strategy
JEL codes:
Suggested Citation: Teplý, P. Zahradník, P., Jílková, P. a kol. (2021).Národní rozvojová banka, souhrnná výzkumná zpráva, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze
Grants: The National Development Bank (2021)
Abstract: This research study deals with the future potential of Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB), a Czech development bank.

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance