Publication detail

Economic racionality when agents feel a co-existence with community In: "Czech society in beginn of third millenium"

Author(s): prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.,
Type: Article in collection
Year: 2000
Number:
ISSN / ISBN:
Published in: FSV UK
Publishing place: Praha
Keywords: co-existence, behaviour of agents
JEL codes:
Suggested Citation: Hlaváček J., Hlaváček M.: Ekonomická racionalita při pociťované sounáležitosti se společenstvím, Ve: "Česká společnost na prahu 3. tisíciletí" IES FSV UK, Praha, 2000
Grants: 402/96/1049 (1997-1999) Microeconomic theory of co-existence
Abstract: Microeconomic model of the economic racionality when agents feel a co-existence with community

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance