Publication detail

Sojka, M.: Ekonomické aspekty úlohy státu ve vývoji české společnosti na přelomu 20. a 21. století. In: Jirásková, V. (ed.): Český stát a vzdělanost. Praha, Karolinum 2002, s. 40-57.

Author(s): † prof. Ing. Milan Sojka CSc.,
Type: Monograph
Year: 2002
Number:
ISSN / ISBN:
Published in:
Publishing place:
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Grants: IES Research Framework (1999-2004) "The Czech Economy in the Context of European Integration and Globalization"
Abstract:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY