PhDr. Lenka Šťastná Ph.D. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2020 Commuting and Migration, Journal of Regional Science, forthcoming

2019 Efficiency of Hospitals in the Czech Republic: Conditional Efficiency Approach, Journal of Productivity Analysis, Vol. 51 (1), 73-89

2015 Public sector efficiency in transition and beyond: Evidence from Czech local governments, Applied Economics 47(7), 680-699

2013 Efficiency of Hospitals in the Czech Republic, Prague Economic Papers

2012 The decentralization tradeoff for complementary spillovers, Review of Economic Design 16(1): 41-69

2008 Byrokratická bariéra kvality regulace, Politická ekonomie, č. 2, s. 96-228

Články v recenzovaných časopisech

2009 Spatial Interdependence of Local Public Expenditures: Selected Evidence from the Czech Republic, AUCO Czech Economic Review, 3 , 7-25.

Kapitoly v knize

2008 Jurisdictional Competition via Spending Composition: The Case of the Czech Republic, J. Musil (ed.), Space and Historical Time as Dimensions of Social Change, Matfyzpress, Prague. pp. 25-44

2007 Faktory a důsledky korupce, In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Praha, Linde 2007, s. 199-218.

2007 Kvalitativní konkurenceschopnost, In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Praha, Linde 2007, s. 33-56.

2006 Quality of Governance, Kaderabkova, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2005. Linde 2006, s. 49-60.

IES Working Papers

2015 Electoral Cycles in Public Expenditures: Evidence from Czech Local Governments, IES Working Papers 28/2015

2014 Efficiency of Hospitals in the Czech Republic: Conditional Efficiency Approach, IES Working Papers 31/2014

2011 Efficiency of Hospitals in the Czech Republic, IES Working Papers 2/2011

2011 Local Government Efficiency: Evidence from the Czech Municipalities, IES Working Papers 14/2011

2011 The Decentralization Tradeoff for Complementary Spillovers, IES Working Papers 13/2011

2009 Mobile criminals, immobile crime: the efficiency of decentralized crime deterrence, IES Working Papers 18/2009

2009 Spatial Interdependence of Local Public Expenditures: Selected Evidence from the Czech Republic , IES Working Papers 12/2009

2007 Inefficient centralization of imperfect complements, IES Working Papers 2007/19

Články ve sborníku

2007 Byrokratická bariéra kvality regulace, In: Firma a konkurenční prostředí 2007: Sekce 1 - Česká ekonomika v integračních procesech, Brno, MSD 2007, s. 124 - 135.

2007 Competition of Municipalities via Spending Composition: The Case of the Czech Republic, In: Bayar, A. (ed.), Regional and Urban Modeling. Proceedings of the EcoMod Conference held in Brussels, Belgium on June 1-2, 2007, EcoMod Press, December 2007, Florence, MA.

2007 Vliv regulace na institucionální kvalitu (na příkladu zemí EU-25), In: Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. Ostrava, VŠB - TU, 2007, s. 205-211. ISBN 978-80-248-1457-5

Překlad

2007 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Ekonomie, 18. vydání, 1. -10. kapitola, NS Svoboda, Praha

Ostatní

2008 Book Review: Competitiveness Yearbook - A New Trend of an Approach to the Country's Economy, Prague Economic Papers, č. 1, s. 87-94

2007 Book review: Remarkable and interesting book on knowledge economy., Prague Economic Papers, 2007, č. 3, s. 274-278. ISSN 1210-0455

2007 Institucionální kvalita, regulace a byrokracie., WP CES VŠEM, 2007, č. 8/06.

2007 Pět principů správné regulace, Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 1, s. 1-3

2007 Recenze: Pozoruhodná kniha o znalostní ekonomice., Politická ekonomie, č. 2, s. 278-281.

2007 Recenze: Ročenka konkurenceschopnosti – nový trend v pohledu na ekonomiku dané země?, Politická ekonomie, 2007, č. 5, s. 757-763. ISSN 0032–3233.

2006 Česká republika ve strukturálních ukazatelích, Bulletin CES VŠEM č. 10, s. 4-6

2006 Fórum o znalostní ekonomice - Praha 2006, Bulletin CES VŠEM č. 9, s. 5-6

2006 Kvalita byrokrace a její vztah ke kvalitě regulace, Bulletin CES VŠEM, č. 24, s. 4-5.

2006 Nové údaje o stavu korupce - zamračeno, Bulletin CES VŠEM, č. 22, s. 7-9.

2006 OECD - Education at a Glance, Bulletin CES VŠEM, č. 19, s. 1-5

2006 Ročenka konkurenceschopnosti Polska (recenze), Bulletin CES VŠEM, č. 18, s. 12-13

2006 Trh veřejných zakázek - situace v ČR, Bulletin CES VŠEM, č. 13, s. 1-3

2006 Veřejná soutěž bez korupce, Ekonom, č. 31, s. 34-36

2006 Veřejné zakázky a efektivita výdajů - srovnání ČR a SR, Bulletin CES VŠEM, č. 17, s. 4-6

2006 Znalostně založená ekonomika ve střední a východní Evropě, Bulletin CES VŠEM, č. 15, s. 8-9

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance