prof. Ing. Štěpán Jurajda Ph.D. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2007 Occupational Gender Segregation in the Czech Republic, Czech Journal of Economics and Finance, 57(5-6), pp. 255 - 271

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance