Ing. Ivo Koubek - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2012 INFORMAČNÍ ASYMETRIE A SYSTÉM DVOJÍHO STANDARDU VE VZTAHU ZDRAVOTNÍK - PACIENT, Politická ekonomie

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY