JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek Ph.D. - Publikace

Články v recenzovaných časopisech

2001 Bosna a Hercegovina po volbách: nejasná perspektiva, Mezinárodní politika

2001 Kuba neplní mezinárodní závazky, Hospodářské noviny

2001 Lockerbie – precedens do budoucnosti? , Hospodářské noviny

2001 Mezinárodní seminář o zaměstnanecké participaci, Právní zpravodaj

2001 Mezinárodní trestní soudnictví, Hospodářské noviny

2001 Některé mezinárodně právní aspekty zadržení Pilipa a Bubeníka na Kubě. , Právní rozhledy

2001 Ochrana zahraničních investic, Mezinárodní politika

2001 Pilip – Bubeník, Právní rozhledy

2001 Úmluva o potlačování financování mezinárodního terorismu, Právník

2001 Země Visegrádu po deseti letech, Hospodářské noviny

2000 Balkán rok poté, Hospodářské noviny

2000 Blokády hranic pohledem mezinárodního a evropského práva, Právní zpravodaj

2000 Blokády nic neřeší, Hospodářské noviny

2000 Evropa se Bosně opět o kus přiblížila, Hospodářské noviny

2000 Existence Rusko-běloruského svazu na pozadí běloruských parlamentních voleb. , Mezinárodní politika

2000 Mezinárodněprávní řešení boje proti korupci v evropském kontextu – Občanskoprávní úmluva o korupci, Právní rozhledy

2000 Mezinárodněprávní řešení boje proti korupci v evropském kontextu – Občanskoprávní úmluva o korupci, Právní rozhledy

2000 Nová éra spolupráce (Osa Minsk – Moskva). , Ekonom

2000 Ochrana lidských práv je univerzální. , Hospodářské noviny

2000 OSN potřebuje rozsáhlou reformu, Hospodářské noviny

2000 Pinochet přišel o imunitu – co bude dál, Hospodářské noviny

2000 Půjde především o aplikaci acquis, Hospodářské noviny

2000 Růst investic podporuje i mezinárodní právo, Hospodářské noviny

2000 Sjednocení Kypru stále v nedohlednu, Hospodářské noviny

2000 Stojí Balkán na prahu další války, Hospodářské noviny

2000 Temelín žádá o povolení aktivace (komentář), Hospodářské noviny

2000 Terorismus – hrozba příštího století, Hospodářské noviny

2000 Události okolo Tisy mohou vyvolat revizi mezinárodních norem, Hospodářské noviny

2000 Úmluva, která nás chrání, Hospodářské noviny

2000 Úplatkářství se snaží vyřešit celá Evropská unie, Hospodářské noviny

2000 Zaměstnanecká participace na vedení podniků – nový způsob managementu? , Právní zpravodaj

2000 Zimbabwe: porušování lidských práv, Hospodářské noviny

2000 Změní se v USA volební systém? , Hospodářské noviny

1999 Albánie po kosovské krizi, Ekonom

1999 Asi dojde k razantnímu postihu mezinárodního terorismu, Hospodářské noviny

1999 Blýskání na lepší časy? (pohled na aktivity ČR související se vstupem ČR do EU), Ekonom

1999 Děravý systém boje proti zločinu, Ekonom

1999 Dialog komplikují zájmy (evropsko - turecké vztahy), Ekonom

1999 Dvojí význam bezpečnostní charty, Hospodářské noviny

1999 Evropská konference mezinárodního práva v Haagu (19. – 22. května 1999), Právní rozhledy

1999 Historie a současnost Jihoafrické republiky - od apartheidu k demokracii, Mezinárodní vztahy

1999 Hrozí Gruzii dezintegrace? , Mezinárodní politika

1999 Jak je to s termínem válečný stav?. , Hospodářské noviny

1999 Jaká je naděje Kosova? , Ekonom

1999 Jugoslávie posílila svoji vazbu na Rusko, Hospodářské noviny

1999 Kazachstán na křižovatce, Ekonom

1999 Kosovská krize a mezinárodní právo, Mezinárodní politika

1999 Kosovská krize a mezinárodní právo, Hospodářské noviny

1999 Krize vyvolala krizi práva, Hospodářské noviny

1999 Legislativa opět dopadla špatně (česká integrace do EU), Hospodářské noviny

1999 Legislativní rámec členství České republiky v Organizaci Severoatlantické smlouvy, Právní rozhledy

1999 Lidská práva si získávají respekt, Hospodářské noviny

1999 Mezinárodněprávní zamyšlení nad osudem Východního Timoru, Mezinárodní politika

1999 Mezinárodní právo volá po změně, Hospodářské noviny

1999 Mezinárodní terorismus (recenze), Mezinárodní politika

1999 Mezinárodní trestní soud – historický vývoj, současný stav a stručný rozbor jeho statutu, Právník

1999 Nevojenské výhody Aliance, Ekonom

1999 Platné právo v Čečensku selhává, Hospodářské noviny

1999 Plnění závazků začalo, Ekonom

1999 Pohled na NATO z jiné stránky, Mezinárodní politika

1999 Potrestání pachatele teroristického činu v mezinárodním právu - aplikace zásady aut dedere aut judicare., Právní rozhledy

1999 Sedm návrhů pro Kosovo, Týden

1999 Slabost míru (Bosna a Hercegovina 4 roky po Daytonu), Ekonom

1999 Slobodan Miloševič: mezinárodní zločinec, Hospodářské noviny

1999 Summit a ekonomické fórum Středoevropské iniciativy – společně v realizaci Paktu stability., Mezinárodní politika

1999 Úmluva o potírání bombových teroristických útoků, Právník

1999 V-4 se hledá (Visegrád na počátku další etapy). , Ekonom

1999 Založení mezinárodního trestního soudu jako hlavní výsledek mezinárodní diplomatické konference v Římě (15.6 - 17.7. 1998), Soudní rozhledy

1998 Aktivity OSN v boji s mezinárodním terorismem, Mezinárodní politika

1998 Makedonie sedm let po vyhlášení samostatnosti, Mezinárodní vztahy

1998 Mezinárodní trestní soud - další instituce mezinárodního práva v boji s transnacionální kriminalitou., Mezinárodní politika

1998 Republika Kazachstán na počátku nové cesty, Mezinárodní politika

1998 Role a význam mezinárodního humanitárního práva v současném světě, Mezinárodní politika

1998 Teroristé a mezinárodní právo, Týden

1998 Tuniská zahraniční politika v kontextu arabského světa, Mezinárodní politika

1998 Úmluva o potírání teroristických bombových útoků, Mezinárodní politika

1998 Význam mezinárodního práva při potlačování mezinárodního terorismu, Právník

Kapitoly v knize

2015 Energetická bezpečnost České republiky na počátku nového tisíciletí, Karolinum

Články ve sborníku

1998 Harmonizace českého práva s legislativou NATO jako multiresortní záležitost, Ústav mezinárodních vztahů, Praha

Ostatní

2003 Vývoj lidské dimenze (ochrany lidských práv a základních svobod) v komentovaných dokumentech – 1. díl. , VŠE

2003 Vývoj lidské dimenze (ochrany lidských práv a základních svobod) v komentovaných dokumentech – 2. díl, VŠE

2001 Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného – I. díl. , VŠE

2001 Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného – II. díl, VŠE

2000 Fenomén mezinárodního terorismu ve světle současného mezinárodního práva. Dokumenty (1. část) , Západočeská univerzita

2000 Fenomén mezinárodního terorismu ve světle současného mezinárodního práva. Dokumenty (2. část). , Západočeská univerzita

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance