Anton Astakhov - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2019 Firm Size and Stock Returns: A Quantitative Survey, Journal of Economic Surveys 33(5), 1463-1492

IES Working Papers

2017 Firm Size and Stock Returns: A Meta-Analysis, IES Working Papers 14/2017

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance