Mgr. Júlia Jonášová - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2020 Central Bank Communication and Financial Market Comovements in the Euro Area, Open Economies Review, 31(2), 257-272

2015 Central Banks’ Voting Records, Financial Crisis and Future Monetary Policy, European Journal of Political Economy, 38, 229-243

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY