† Dr. Zdenek Sid Blaha M.A., D.B.A. - Publikace

Články v recenzovaných časopisech

2004 Blaha, Z. S.: Řízení rizika a finanční inženýrství ; Risk Management and Financial Engineering, 2004 ; ISBN 80-7261-113-5 ; (196 pages), Management Press

1997 Blaha, Z. S. - Jindřichovská, I.: Aplikace opční metodologie na odhady hodnoty a jmění firem; Politická ekonomie, 6, 1997, ISSN 1210-0455;, Politická ekonomie

1996 Blaha, Z. S. - Jindřichovská, I.: Koncept durace a konvexity u cenných papírů; Politická ekonomie, 1 1996 (pp. 109-117), ISSN 1210-0455;, Politická ekonomie

1992 Blaha, Z. S.: Capital Markets, Financial Derivatives, and Foreign Direct Investment in Czechoslovakia, Politická ekonomie, 4, 1992, ISSN 1210-0455, Politicka ekonomie

Odborné knihy

2008 Blaha, Z. S.: Risk Management Techniques: their Use and Applicability in the Banking Sector of the Czech Republic, 2008; ISBN 978-80-246-1483-0, Karolinum Press

2006 Blaha, Z. S. - Jindřichovská, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy, 3.rozšířené vydání, ISBN 80-7261-145-3, 2006 (195 stran), Management Press

2001 Blaha, Z. S. - Jindřichovská, I.: Podnikové finance, Management Press, Praha, 2001, ISBN 80-7261-025-2 (316 stran), Management Press

1997 Blaha, Z. S. - Jindřichovská, I.: Opce, swapy, futures - deriváty finančního trhu, 2. rozšířené vydání, 1997, (206 stran);, Management Press

1995 Blaha, Z. S. - Jindřichovská, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy, 2.doplněné vydání, ISBN 80-85603-80-2, 1995 (159 stran), Management Press

1994 Blaha, Z. S. - Jindřichovská, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy; 1. vydání 1994, ISBN 80-85603-62-4, (127 stran), Management Press

1994 Blaha, Z. S. - Jindřichovská, I.: Opce, swapy a futures - deriváty finančního trhu; 1994, (195 stranek), Management Press

1994 Blaha, Z. S. - Jindřichovská, I.: Výhody a nevýhody zadlužení, (Advantages and Drawbacks of Indebtedness) Ekonom 20, 1994, ISSN 1210-0714;,

1994 Blaha, Z. S.: Making the financial sector work, Banking Review, CEBW, Prague, January 1994,

Kapitoly v knize

2007 Blaha, Z. S.: The Czech Emerging Financial Markets and Their Roles in Corporate Finance, 2007 in "Corporate Restructuring & Governance in Transition Economies" ISBN 1403-99935X-08, Palgrave Macmillan, Corporate Restructuring & Governance in Transition Economies

2004 Blaha, Z. S.: Integrované řízení rizik dluhopisových portfolií in: Risk Management and Financial Engineering 2004 ; ISBN 80-7261-113-5, Řízení rizika a finanční inženýrství - Risk Management and Financial Engineering

Překlad

1995 Blaha, Z. S. - Dědek, O.: MacMillanův slovník moderní ekonomie ; Macmillan Dictionary of Modern Economics, 550 pages ; Victoria Publishing a.s., Praha, 2nd ed. 1995, ISBN 80-85605-42-2, Victoria Publishing

1995 Blaha, Z. S. - Jindřichovská, I.: MacMillanův slovník podnikání a managementu, (294 pp.; Macmillan Dictionary of Business and Management, originally published by The Macmillan Press Ltd. London), Management Press, Praha, 1995, ISBN 80-85603-47-0,

Ostatní

1998 Blaha, Z. S. - Jindřichovská I.: Poměřování výnosů a management rizika ; Hospodářské noviny, Praha, březen 1998 , Hospodářské noviny - Economic Gazette

1997 Blaha, Z. S. - Jindřichovská I.: Swapce -- kombinace swapu a opce, Burzovní noviny, květen 1997, Burzovní noviny

1996 Blaha, Z. S.; Jindřichovská I.: Jsou akcie dlouhodobě nejlepší investicí ? Burzovní noviny, April 1996, Burzovní noviny

1996 Blaha, Z. S.; Jindřichovská I.: Jsou akcie sektoru high-tech z krátkodobého hlediska nadhodnocené ? (Are the High-tech Sector Shares Overvalued in the Short Run?), Burzovni noviny, January 1996, Burzovní noviny

1994 Blaha, Z. S. ; Jindřichovská I.: Navýšení základního jmění Ekonom 16, 1994, ISSN 1210-0714;, Ekonom

1994 Blaha, Z. Sid.: Financial Laws: Swinging or Muddling Through? The Prague Post (Money & Markets), Jan. 5, 1994, The Prague Post

1993 Blaha, Z. S.: Diverzifikace rizika investičních fondů, finanční experti a šimpanz; Ekonom 8, 1993, ISSN 1210-0714; (Investment Fund Risk Diversification and a Monkey), Ekonom 8, 1993

1993 Blaha, Z. S.: Makléřské zkoužky, kvazi-monopol a "syndrom líného muže"; Burzovní noviny 22. října 1993, Burzovní noviny

1993 Blaha, Z. S.: Playing the Credit Rating Game; Central European Business Weekly, 1993, Central European Business Weekly

1993 Blaha, Z. S.: Re-evaluating bankrupt ideas, Central European Business Weekly, March 12, 1993, Central European Business Weekly

1992 Blaha, Z. S.: Casino Capitalism; Central European Business Weekly, Oct. 16, 1992, Central European Business Weekly

1992 Blaha, Z. S.: Kde jsou jachty klientů? Ekonom 8, 1992; ISSN 1210-0714, Ekonom no. 8, 1992

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY