doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2021 Electives shopping, grading policies, and grading competition, Economica 88, 364-398

2016 Tullock's puzzle in pay-and-play lobbying, Economics & Politics 28 (3), 368-389.

2015 Public sector efficiency in transition and beyond: Evidence from Czech local governments, Applied Economics 47(7), 680-699

2015 Task divisions in teams with complementary tasks, Journal of Economic Behavior & Organization 117, 102-120.

2015 To invite or not to invite a lobby, that is the question, The B.E. Journal of Theoretical Economics 15 (2), 143-166.

2013 Civic initiatives in the context of legal uncertainty, Journal of Theoretical Politics 25 (1), 36-62

2012 Contest for power in organizations, Economics Letters, 114 (3), 280-283.

2012 The decentralization tradeoff for complementary spillovers, Review of Economic Design 16(1): 41-69

2011 Tradeoffs of foreign assistance for the weakest-link global public goods, International Tax and Public Finance, 18 (2), 233-251

2008 Rozpočtová pravidla a rozpočtový proces: teorie, empirie a realita České republiky, Politická ekonomie 4/2008, 484-504.

2006 Hodnocení ekonomických pracovišť a ekonomů: koho, proč, čím a jak, Politická ekonomie 3/2006, 394-414.

2005 The world is watching: Rankings of Czech and Slovak Economics departments, Czech Journal of Economics and Finance 55(11-12), 518-530.

Články v recenzovaných časopisech

2016 A three-stage model of inter-jurisdictional public spending spillovers, Letters in Spatial and Resource Sciences 9(2), 201-217

2009 The Optimal State Aid Control: No Control, The Czech Economic Review 3 (1), 93-113

2008 On the strategic non-complementarity of complements, Economics Bulletin, 8 (3), 1-7

2007 Centralization Trade-off with Non-Uniform Taxation, The Czech Economic Review, 1 (3), 223-253

Odborné knihy

2005 Nová politická ekonomie, Karolinum, Praha. ISBN 80-246-1066-3.

Kapitoly v knize

2017 Lobbying mechanisms, In: Schofield, N. and G. Caballero (eds.): State, Institutions and Democracy, 17-52. Springer. New York.

2013 Ekonomická politika a politická ekonomie dnes, In: L. Mlčoch (ed.) Soudobá ekonomie očima tří generací. Nakladatelství Karolinum, UK v Praze, str. 103-112. ISBN 978-80-246-2148-7.

2011 Politika a ekonomie: Úvod do ekonomických analýz politiky, in M. Novák (ed.), Úvod do studia politiky [Introduction to the Study of Politics], SLON-Sociologické nakladatelství, Praha, str. 253-277. ISBN 978-80-7419-052-0.

2009 Modelování místních referend iniciovaných občany ve střední a východní Evropě, in M. Smith (2009) "Občané v politice: Studie k participativní a přímé demokracii ve střední Evropě, Institute for Social and Economic Analyses (ISEA), Prague. ISBN 978-8090331655, Chapter 4.

2008 Czech Republic 2008: Strong Currency, No Rush Toward the Euro (Section II), CERGE-EI, Praha. ISBN 978-80-7343-176-1. pp. 1-15

2008 Jurisdictional Competition via Spending Composition: The Case of the Czech Republic, J. Musil (ed.), Space and Historical Time as Dimensions of Social Change, Matfyzpress, Prague. pp. 25-44

2008 Markets vs Politics: Correcting Erroneous Beliefs Differently, In R. Koppl (ed), Explorations in Austrian Economics, Emerald JAI Press, UK. pp. 55-78. ISBN 978-1-84855-330-0.

2007 Czech Republic 2007: The Beginning of Fiscal Reform (Sections II.1-II.5), CERGE-EI, Prague, ISBN 978-80-7343-146-4.

2007 The Consequence of e-Excellence: Party Web Sites in the Czech Campaign for the 2004 European Parliament, Foot, K., Jankowski, N. W., Kluver, R. and S. Schneider, eds. (2007). The Internet and National Elections: A Comparative Study of Web Campaigning. Routledge, Chapter 6, 77-91. ISBN 9780415417365.

2006 Czech Republic 2006: Accelerated Growth (Sections II.1-II.4), CERGE-EI, Prague. ISBN 80-7343-110-6, pp. 11-15.

2006 E-Pressure through Internet against Monopoly, Encyclopaedia of Digital Government, Idea Groups, Hershey, USA. Vol II, 708-712. ISBN 1-59140-789-3.

2004 Trendy fiskálního federalismu v EU a ekonomika ČR, Cahlík, T. a J. Marková, eds. (2004). Ekonomika ČR v evropském prostoru. CESES, Praha, str. 54-73. ISBN 80-86103-75-7.

IES Working Papers

2018 Electives Shopping, Grading Competition, and Grading Norms, IES Working Papers 29/2018

2014 Access fees for competing lobbies, IES Working Papers 22/2014

2014 Receiver's access fee for a single sender, IES Working Papers 17/2014

2013 Electoral competition for the 2+1 electoral rule and the close alternatives, IES Working Papers 6/2013

2012 Modeling positive inter-jurisdictional public spending spillovers, IES Working Papers 12/2012

2011 Corporate lobbying: A review of the recent literature, IES Working Papers 32/2011

2011 Local Government Efficiency: Evidence from the Czech Municipalities, IES Working Papers 14/2011

2011 The Decentralization Tradeoff for Complementary Spillovers, IES Working Papers 13/2011

2009 Mobile criminals, immobile crime: the efficiency of decentralized crime deterrence, IES Working Papers 18/2009

2009 The Optimal State Aid Control: No Control, IES Working Papers 1/2009

2008 The Strategic Euro Laggards, IES Working Papers 16/2008

2007 Inefficient centralization of imperfect complements, IES Working Papers 2007/19

2007 Markets vs. Politics, Correcting Erroneous Beliefs Differently, IES Working Papers 2007/21

2007 Rozpočtová pravidla a rozpočtový proces: teorie, empirie a realita České republiky, IES Working Papers 2007/17

2007 The Pros and Cons of Banking Socialism, IES Working Paper 2007/03

2006 Globální, americké, panevropské a národní rankingy ekonomických pracovišť, IES WP 2006/1

2005 Centralization Trade-off with Non-Uniform Taxes, IES WP 2005/81

2005 Committed to Deficit: The Reverse Side of Fiscal Governance, IES WP 2005/88

2005 Tolerable Intolerance: An Evolutionary Model, IES WP 2005/72

2004 Governing Fiscal Commons in the Enlarged EU, IES WP 2004/56

2003 Mancur Olson redivivus: Vzestup a pád národů a současné společenské vědy, IES WP 2003/27

2003 Mancur Olson's Addendum to New Keynesianism, IES WP 2003/28

Články ve sborníku

2007 Rozpočtový proces a partikulární zájmy: teorie, empirie a realita České republiky, In: Tkáč, D. (ed.): Fiskální udržitelnost. VŠE - Centrum pro finance a trhy, Praha. ISBN 978-80-239-9168-0.

2005 The Rise and Fall of Confessions: An Evolutionary Game Theory Approach, Lehoczky, L. & L. Kalmar, eds. (2005). 5th International Conference of PhD Students. University of Miskolc, Miskolc. ISBN: 963-661-6760.

2004 Governing Fiscal Commons in an Enlarged EU, Kotabova, V., Prazova, I. a O. Schneider (eds.), Rozvoj ceske spolecnosti v Evropske unii - 2.dil, Ekonomie a politologie. Matfyzpress, Praha 2004, str. 130-159. ISBN 80-86732-35-5

2004 Nevyužitý zisk z formalizace: případ rakouské ekonomie, Pavlík, J. (ed): Filosofické základy metodologie ekonomických věd. Oeconomica-VŠE, 2004, str. 159-196. ISBN: 80-245-0789-6

2003 Political Rent-Capturing and Division of Powers, Dvořáková, V. a A. Heroutová, eds. (2003). II. Kongres českých politologů, Česká společnost pro politické vědy, Praha 2003, str. 576-593. ISBN 80-902176-3-X.

Překlad

2012 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Economics, 19th edition, Ch. 1-9, NS Svoboda, Praha

2008 Mancur Olson: Vzestup a pád národů, překlad 1.-4. kapitoly, Liberální institut

2007 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Ekonomie, 18. vydání, 29-34.kap + slovník + rejstřík; vedoucí překladatelského týmu, NS Svoboda, Praha

Ostatní

2018 Stanovení a predikce prevalence a nákladů pacientů s diabetem mellitem 2. typu z dat o spotřebě léčiv reportovaných zdravotním pojišťovnám v ČR a možnosti využití metodiky pro další chronická onemocnění, Metodika certifikovaná MZ ČR

2014 10 předpovědí pro rok 2014: Směrem k evoluční ekonomii, Dotyk, 1/2014

2014 Fenomén transformace, Revue Prostor 11/2014, str. 53-66.

2013 Může záporný hlas ve volebním system se dvěma mandáty zvýšit kvalitu kandidátů?, IDEA Studie 2/2013, Praha

2013 The Optimal Ballot Structure for Double-Member Districts, CERGE-EI Working Papers 493

2010 Krize ozdravují myšlení, iForum UK, October 4, 2010

2009 Book review - Pradeep Chhibber & Ken Kollman: The Formation of National Party Systems, Review of Political Economy, 20 (1), January 2009, ISSN 0953-8259.

2008 Markets vs Politics: Correcting Erroneous Beliefs Differently, Prague Social Science Studies, Economics EC-022/2008.

2008 Recenze - Mancur Olson: Vzestup a pád národů, CEP newsletter, 6-2008, p. 8

2008 Školné? Včera bylo pozdě, UKáčko.cz

2007 Dobrý sluha, špatný pán, Přítomnost 1/2007, str. 48-50

2007 Je neustálé vzývání růstu HDP modloslužbou? Není, Literární noviny, 3/2007, 15.1. 2007

2007 Teď zakážeme radary. A co příště? [Private and Public Radars], Hospodářské noviny, 10.8.2007, str. 10

2007 Velký úlet skokana Ploce, Hospodářské noviny, 1.3.2007, str. 10

2006 Dánský úspěch? Severské mýty, Hospodářské noviny, 24.11.2006, str. 10

2006 Globální, americké, celoevropské a národní rankingy ekonomických pracovišť, Prague Social Science Studies, Economics EC-016/2006. ISSN 1801-5999.

2006 Malá lekce z povolebního patu, Hospodářské noviny, 4.12.2006, str. 10

2006 Public Sector Efficiency in the New EU Member States, Prague Social Science Studies, Public Policy and Forward Studies PPF-005/2006. ISSN 1801-5999.

2005 Book review: Pavel Pelikan and Gerhard Wegner, eds.: The Evolutionary Analysis of Economic Policy, Journal of Economic Issues 39 (1), 280-282, March 2005. ISSN 0021-3624.

2005 Politický a ekonomický slang, Triton Books, Praha 2005. ISBN: 80-7254-551-5

2005 Recenze - Miloslav Novák: Volební a stranické systémy, CEP newsletter, září 2005, str. 8

2005 Tolerable Intolerance: An Evolutionary Model, Prague Social Science Studies. Economics EC-005/2005. ISSN 1801-5999.

2005 Zbytečná a nelegitimní kampaň, Hospodářské noviny, 20.5.2005, str. 10

2004 Book review - František Turnovec: Public Choice: Models, Methods and Applications, Politologická revue, 1/2004, pp. 147-148, ISSN 1211-0353.

2004 Book review: Jacek W. Mercik and Frantisek Turnovec, eds.: Regional Dimension of Economic Integration in Extending European Union, Journal of European Integration 26 (2), 191-192, 2004. ISSN 0703-6337

2004 Scénáře: Absence neformálního vlivu. Europeizace veřejného diskursu, Frič, P. et. al (2004). Česká soda v Evropské Unii: Scénáře strategického chování ČR v EU. CESES, Praha, 2004, str. 35-36, str. 116. ISBN 80-86103-74-9.

2004 Švédsko: Příliš aktivní Riksdag, Senát 2/2004, Příloha, str. 1-3

2004 V Bruselu, říši divů, Agora č. 4, leden 2004, str. 5

2003 Branci? To už není dobré řešení, Hospodářské noviny, 4.7.2003, str. 9

2003 Country Report: E-democracy in the Czech Republic, Trechsel, A., Kies, R., Mendez, F. a P. Schmitter (2003). Evaluation of the Use of New Technologies in order to Facilitate Democracy in Europe. STOA, European Parliament, Strasbourg.

29

Listopad

Listopad 2022
poútstčtsone
 123456
78910

111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY