Detail práce

Plnenie Maastrichtských kritérií v krajinách strednej Európy a ich vplyv na reálnu hospodársku konvergenciu

Autor: Mgr. Michal Hajko
Rok: 2008 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 89
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práca sa sústredí na konflikt nominálnej a reálnej hospodárskej konvergencie v kontexte súčasnej európskej menovej integrácie. V prvom rade popisuje a analyzuje vlastné maastrichtské kritériá, potom hodnotí mieru ich plnenia krajinami V4 a ich perspektívu prijatia eura. Reálny hospodársky rast týchto štátov - v priemere prevyšujúci tempá rastu obvyklé v krajinách vyspelej Európy - dáva do súvislosti s kritériami analýza Balassa-Samuelsonovho efektu. Okrem toho práca kvantifikuje mieru reálnej hospodárskej konvergencie pomocou konceptov - a -konvergencie. V záver sa použitím viacerých metód snažíme nájsť kauzalitu medzi snahou plniť menové konvergenčné kritériá a hospodárskym rastom. Hypotézu o potenciálnej škodlivosti kritérií na rast reálneho HDP per capita sa však nepodarilo potvrdiť.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance