Detail práce

Kořeny transformačního myšlení v českém disentu před rokem 1989

Autor: Mgr. Jan Čech
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Český
Stránky: 114
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce sleduje kořeny transformačního myšlení v samizdatových publikacích českého disentu. Ačkoli od pádu komunismu, kdy tyto myšlenky nabyly na významu, uplynulo téměř dvacet let, stále chybí povědomí o této oblasti. Aby zaplnila tuto mezeru, poskytuje práce čtenáři přehled literatury, shrnující a hodnotící různé zdroje (např. články v samizdatových periodikách, samizdatové knihy), informace ze zákulisí (např. identitu autorů publikujících pod pseudonymy) získané prostřednictvím rozhovorů s pamětníky. Zvláštní význam zaujímá dílo Zdislava Šulce, jenž se svou hlavní prací Stát a ekonomika vychází z této studie jako ústřední postava české samizdatové ekonomické literatury.
Ke stažení: Diplomová práce Čecha

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance