Detail práce

Převodní ceny a princip tržního odstupu

Autor: Mgr. Hana Hájková
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: Ing. Irena Kemény
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 74
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje problematice převodových cen, přičemž jsou zde definovány pojmy převodních cen a principu tržního odstupu jako takové, dále jsou zde prezentovány relevantní pasáže českého a slovenského daňového zákona a v neposlední řadě práce popisuje různé metody stanovení převodních cen a jejich aplikaci v praxi.

Práce je rozčleněna do 7 částí, přičemž části 1 - 5 se věnují teoretickému popisu výše uvedených témat. Část 6 komentuje aktuální situaci a vývoj v oblasti převodních cen ve světě a konečně část 7 demonstruje na příkladu praktické využití analýzy převodních cen se všemi relevantními aspekty. Cílem analýzy bylo prezentovat možné způsoby určení vhodné metody stanovení převodních cen a hodnocení finančních údajů při užití zvolené metody.

Předložená případová studie je založena na analýze skupiny tří společností a orientuje se na dva odlišné typy transakcí. Studie prezentuje užití různých metod stanovení převodních cen a komentuje správnost stanovení podmínek transakcí.
Ke stažení: Diplomová práce Hájková Hana

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance