Detail práce

Konkurence versus dominantní postavení v evropském farmaceutickém průmyslu: Jsou patentová práva příliš silná?

Autor: Mgr. Eva Polanská
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 80
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá postavením společností působících v evropském farmaceutickém průmyslu. Farmaceutický průmysl patří tradičně mezi vysoce inovativní odvětví, jehož investice do výzkumu jsou nejvyšší ze všech sektorů jak v evropském, tak v globálním měřítku. V tomto odvětví se typicky uděluje vysoký počet patentů. Díky nim podniky získávají silné postavení na trhu.
Ústředním tématem, jemuž se práce věnuje, je detailní rozbor, zda a jak se silné právní postaveni farmaceutických společností projevuje v ekonomické rovině.
Ke stažení: Diplomová práce Polanská

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY