Detail práce

Dopad pravidiel nízkej kapitalizácie na kapitálovú štruktúru firiem v Českej republike

Autor: Bc. Martin Mendroš
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: Mgr. Magda Pečená Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 68
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Reforma verejných financií s platnosťou od 1. januára 2008 priniesla množstvo významých zmien do daňovej legislatívy Českej republiky. Cieľom tejto práce je analyzovať dopad daňovej reformy, predovšetkým zmien pravidiel nízkej kapitalizácie, na kapitálovú štruktúru sektorov s vysokou zadĺženosťou, poprípade rizikovejším charakterom podnikania. Súbor hlavných leasingových a faktoringových spoločností podnikajúcich na českom trhu a predstavujúcich jeden z týchto sektorov nám poslúži na ilustráciu dopadov prísnejších pravidiel nízkej kapitalizácie. Závery tejto práce ukazujú, že pravidlá nízkej kapitalizácie narúšajú princípy legitímnych očakávaní ekonomických subjektov, menia podnikateľské prostredie a v neposlednom rade ovplyvňujú investičné rozhodnutia a rozhodnutia o spôsobe financovania podniku. Pri snahe podporiť podnikanie s väčším využitím vlastného kapitálu by sa zákonodarcovia mali zamerať na odstraňovanie bariér, ktoré tomuto procesu bránia, namiesto zavádzania dodatočných reštrikcií na financovanie prostredníctvom dlhu.
Ke stažení: Bakaláářská práce Mendroš

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance