Detail práce

Modely oceňování kapitálových aktiv na evropských rozvíjejících se trzích: empirická analýza

Autor: Bc. Petra Vokatá
Rok: 2009 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 57
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), který odvodili W. F. Sharpe (1964) a J. Lintner (1965), je široce používaný pro odhadování nákladů kapitálu. Nicméně empirická platnost modelu nebyla prokázána.
Práce analyzuje problémy oceňování kapitálu na polském kapitálovém trhu. Provedla jsem test tří modelů oceňování aktiv: nepodmíněný CAPM s využitím individuální βi akcie, nepodmíněný CAPM s využitím βp portfolia a podmíněný model CAPM.
Empirická analýza na Varšavské burze cenných papírů ukázala, že podmíněný model CAPM je schopný vysvětlit akciové výnosy. Dále bylo zjištěno, že koeficient βp portfolia není schopen vysvětlit výnosy akcií. Vztah mezi průřezem výnosů akcií a βi jednotlivých akcií je pozitivní, ale velmi slabý.
Ke stažení: Bakalářská práce Vokatá

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY