Detail práce

Využití zajišťovacích finančních derivátů ke snížení kurzového rizika koncového uživatele finančního trhu – firmy SAP ČR.

Autor: Bc. Anna Matějovská
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 37
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat využití finančních derivátů koncovým uživatelem finančního trhu, společnosti SAP ČR. Práce je rozdělená na dvě části.
Nejprve osvětlím povahu finančních derivátů, budu se věnovat důvodům, proč se firmy zajišťují a jakým způsobem toto zajišťování provádějí. V druhé, praktické části vycházím z konkrétních dat, které mi poskytla společnost SAP ČR. Budu se je snažit analyzovat a dojít k závěru, zda je pro společnost zajišťování výhodné.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance