Detail práce

Jak a Kde Matching Grant a Jeho Velikost Ovlivňuje Příspěvky

Autor: Bc. Jakub Caisl
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 53
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: V této práci se zaměřujeme navelkoplošný randomizovaný field experiment popsaný v Karlan & List(2007). Zkoumají efekt techniky “matching grant” na chování přispěvatelů v charitativní kampani zahrnující přes 50000 přispěvatelů velké americké neziskové organizace. Popisují výsledky v obecné rovině, pro celou populaci a zjišťují že velikost “matching grant” nemá významný dopad na příspěvky. My volíme jiný přístup, rozdělujeme populaci podle příjmů a vzdělání do různých podskupin a zkoumáme efekty velikosti “matching grant” na chování v těchto podskupinách. Zjišťujeme výraznou heterogenitu v efektech velikosti “matching grant” na chování. Také se snažíme aplikovat teorii sociální identity při interpretaci našich výsledků.
Klíčová slova: charitativní činnost, fundraising, matching grant, altruismus, heterogenita, sociální identita
(H41, D12, D72, M31, L31, C93)
Ke stažení: Bakalářská práce Caisl

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY