Detail práce

HYPOTÉZA FINANČNÍ NESTABILITY HYMANA P. MINSKEHO A JEJÍ APLIKACE NA SOUČASNOU FINANČNÍ KRIZI

Autor: Bc. Michal Paulus
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 58
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje hypotéze finanční nestability Hymana P. Minského a její aplikaci na současnou finanční krizi. První půlka práce shrnuje hypotézu finanční nestability a poukazuje na práce, které hypotézu dále rozvíjejí. Druhá půlka práce vztahuje hypotézu k současné finanční krizi. Práce se zde věnuje obecné diskusi o vztahu krize, Minského teorie a případu pádu pojišťovací firmy AIG a plyne z ní, že současná finanční krize vykazuje podstatné znaky Minského hypotézy až na několik důležitých odlišností soudobého finančního systému oproti době Hymana Minského. Těmi jsou hlavně změna v risk managementu a vznik nových finančních instrumentů. V závěru jsou důsledky obou odlišností pro současnou aplikovatelnost hypotézy diskutovány. Zahlavní poučení z Minskeho analýzy je považováno tvrzení, že novodobé finanční krize nevznikají exogenními silami, ale racionálním chováním ekonomických agentů a jsou tím pádem způsobeny endogenně.
Ke stažení: Bakalářská práce

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY