Detail práce

Two essays on the modeling of monetary policy transmission mechanism

Autor: Mgr. Marek Rusnák
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 78
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: V první eseji se zabýváme vývojem transmisního mechanismu měnové politiky v České republice za období 1993:1 – 2009:9. Používame Bayesovský vektorový autoregresní model se stochastickou volatilitou a s parametry měnícími se v čase.
Výsledky naznačují, že transmisní mechanismus měnové politiky byl stabilní po dobu většiny sledovaného období. Výjimku tvoří období krize, které se vyznačuje oslabením transmise do cen. Nicméně další výsledky ukazují, že transmise do cen se vrátila zpět do své předkrizové síly již ve druhé polovině roku 2009. Dále rozšiřujeme odhadovaný model o finanční proměnné, abychom mohli kvantifikovat důležitost finančních šoků pro měnovou transmisi. Výsledky naznačují, že finanční šoky skutečně hrají nemalou roli ve vysvětlování fluktuací výstupů a cen.

Druhá esej představuje meta-analýzu efektů šoků měnové politiky na cenovou hladinu. Nejdříve představujeme souhrnné statistiky, které poukazují na všudypřítomnost cenové hádanky, kterou je označován nárůst cenové hladiny způsobený restriktivním šokem měnové politiky, ve výsledcích empirických studií. Dále, užitím meta-analytických metod, konkrétně testu asymetrie trychtýřového grafu, ukazujeme, že publikační zaujatost narůstá s časovým horizontem. Nakonec odhadujeme vysvětlující meta-regresi. Výsledky naznačují, že strukturální charakteristiky hrají roli pro dlouhodobé horizonty. Použité metodologie a specifikace odhadovaných modelů jsou naopak více důležité pro odhady reakcí v krátkodobých horizontech.
Ke stažení: Diplomová práce Rusnák

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY