Detail práce

Dluhové kontrakty a stochastická bariéra defaultu

Autor: Mgr. Martin Dózsa
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 95
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá teoretickými modely pro oceňování finančních aktiv a jejich použitím při návrhu optimálních úvěrových smluv mezi dlužníky a věřiteli. V první části je popsán vývoj strukturálních modelů od základního Mertonova modelu, který byl dále rozšířen o defaultní bariéru a zasazen do prostředí se stochastickou úrokovou mírou. Práce dále pomocí teorie her hledá parametry optimálního zadlužení vzhledem k existenci dluhových kovenantů. Hlavní přidanou hodnotou práce je navržení modelu se stochatickou bariérou defaultu, který využívá EBIT jako stavovou proměnnou a který tak lépe zohledňuje aktuální makroekonomickou situaci při hledání optimální půjčky a rozhodování o možném úpadku. Práce také podrobně diskutuje následky exogenních změn úrokové míry na hodnotu aktiv, pravděpodobnost úpadku a optimální míru zadlužení.
Ke stažení: Diplomová práce Dozsa

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY