Detail práce

Spotřeba během životního cyklu: Česká mikroekonomická data

Autor: Mgr. Cahlíková Jana
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Jan Zápal Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Ekonomická teorie
Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 77
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl provést analýzu spotřeby během životního cyklu na
základě českých mikroekonomických dat ze Statistiky rodinných účtů. Hlavní inspirací je
analýza spotřeby na amerických datech, kterou provedli Gourinchas & Parker (2002).
V práci jsou sestrojeny průměrné české profily spotřeby a příjmů během životního cyklu.
Český profil spotřeby na rozdíl od amerického profilu nemá konkávní tvar a roste během
celého života; spotřeba až přibližně do věku 45 let sleduje příjem, poté následuje zlom
v chování domácností. Zjištěná fakta ohledně spotřeby českých domácností jsou v této
práci interpretována v rámci standardní hypotézy životního cyklu za jistoty a především
v rámci modelu spotřeby během života za nejistoty budoucích příjmů, který představili
Gourinchas & Parker (2002). Tento model přináší významnou přidanou hodnotu pro
interpretaci českých výsledků, když chování domácností je zde vysvětleno na základě
proměnlivé síly dvou motivů úspor během životního cyklu - opatrnostního motivu (jištění
se proti nejistotě budoucích příjmů) a životního motivu (spoření na důchod). Je zjištěno,
že chování českých domácností během životního cyklu může být interpretováno v souladu
s dříve zjištěným chováním amerických domácností.
Ke stažení: Rigorózní práce Cahlíková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY