Detail práce

Pojištění vkladů v Evropské unii

Autor: Mgr. Holá Veronika
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Finance, finanční trhy a bankovnictví
Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 30
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá otázkou, zda nekoordinovaná opatření některých států měnící
parametry národních systémů pojištění vkladů zavedená v polovině roku 2008 mohla
vést k přesunu vkladů mezi členskými státy Evropské unie. Pozornost je věnována
především důsledkům zavedení neomezené výše pojistných limitů a možnému přesunu
vkladů do zemí, které je zavedly. Detailně jsou rozebrány změny z podzimu 2008
a novelizovaná Směrnice o pojištění vkladů. Provedená empirická analýza naznačuje
vliv zavedených garancí na tempa růstu vkladů v jednotlivých zemích. Práce se dále
soustřeďuje na důsledky zavedených opatření a posuzuje možnosti budoucího vývoje.
Ke stažení: Rigorózní práce Holá

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY