Detail práce

Interest Rate Pass-Through: Does It Change with Financial Distress? The Czech Experience

Autor: Mgr. Kazaziová Gledis
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Finance, finanční trhy a bankovnictví
Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 109
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat efektivitu úrokového transmisního mechanismu na českém trhu v období od ledna 2004 do listopadu 2010 a ukázat, zda se úroveň transmise z mezibankovních sazeb do sazeb klientských změnila vlivem současné finanční krize. Za použití metody nejmenších čtverců, rekurzivních koeficientů a analýzy reakcí na impulzy zjišťujeme, že klientské sazby reagují podstatně silněji na změny Priboru než na změny Euriboru. Dále jsme objevili, že proces transmise je ve většině případů neúplný a zdlouhavý a míra přizpůsobení se pod vlivem finanční krize zásadním způsobem snižuje.
Ke stažení: Rigorózní práce Kazaziová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY