Detail práce

Participace zahraničních bank v tranzitivních ekonomikách: Vliv na dostupnost úvěru

Autor: Mgr. Krafková Anna
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Finance, finanční trhy a bankovnictví
Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Rigorózní práce se zabývá tématem přítomnosti zahraničních bank v tranzitivních
ekonomikách. První část prezentuje teoretické hypotézy týkající se vstupu zahraničních
bank a příslušnou empirickou evidenci. Dále se práce zaměřuje především na
empirické testování vztahu mezi dostupností úvěrů a mírou účasti zahraničních bank
v tranzitivních ekonomikách. Analýza, která je založena na datech z průzkumu
provedeného mezi firmami z 38 zemí, přináší zajímavé výsledky. Odhady naznačují, že
země s větším podílem zahraničních bank mají lepší podmínky pro získání úvěru
v regionu střední a východní Evropy. Naproti tomu, ekonomiky Společnosti
nezávislých států s větší účastí zahraničních bank, hodnotí dostupnost úvěrů hůře.
Analýza dále ukazuje, že velikost podniku, typ vlastnictví a sektor, v němž působí, jsou
významnými faktory, které určují vliv zahraničních bank na jejich financování. Na
závěr jsme ukázali, že podíl státních bank v ekonomice a efektivita domácího
bankovního sektoru jsou dalšími proměnnými, které ovlivňují dostupnost úvěrů.
Ke stažení: Rigorózní práce Krafková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY