Detail práce

Předpovědní schopnosti konkurenčních specifikací Value-at-Risk během krize: Aplikace na středoevropské finanční trhy

Autor: Mgr. Kroutil Tomáš
Rok: 2011 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Finance, finanční trhy a bankovnictví
Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 126
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Současná celosvětová finanční krize upozornila na nutnost spolehlivého měření a
řízení finančního rizika. Tato rigorozní práce se zaměřuje na měření a porovnání
přesnosti jednodenních „out-of-sample“ předpovědí různých modelů Value-at-Risk
pomocí komplexního hodnotícího systému za použití krizových dat tří
středoevropských akciových indexů (PX, WIG20 a BUX) a dvou "benchmark" indexů
(S&P 500, DAX). K sestavení jednotlivých VaR specifikací bylo použito několik
modifikací modelu GARCH, a to buď asymetrických, jako například EGARCH,
TGARCH, APARCH, nebo modifikací s dlouhou pamětí, jako například FIGARCH a
HYGARCH. Kromě modelů s podmíněnou heteroskedasticitou bylo využito i
realizované volatility, která byla odhadnuta pomocí ARFIMA a HAR - taktéž
s dlouhou pamětí. Jednotlivé modely volatility byly zkombinovány s plně
parametrickým přístupem pro výpočet kvantilů, s metodou historické simulace a s tzv.
„Extreme Value Theory“. Rigorozní práce prokazuje, že nejpřesnější předpovědi
poskytují specifikace založené na logaritmické realizované volatilitě a na modelech
TGARCH a APARCH. Přesto model RiskMetrics, který je považován za „benchmark“,
nebyl prokázán jako významně horší. Nejlepší se ukázal být model TGARCH-t FHS,
což je specifikace založená na kombinaci asymetrického GARCH filtru s těžkými
chvosty s přístupem historické simulace.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY