Detail práce

Dva eseje o cílování inflace

Autor: Mgr. Matějů Jakub
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Ekonomická teorie
Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 80
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce sestává ze dvou esejů o cílování inflace. První esej zkoumá, jak centrální banky
určují své inflační cíle. Prezentován je přehled komunikace centrálních bank ohledně inflačních
cílů, dále je zkoustruován teoretický model a nakonec je provedena panelová empirická analýza
zemí cílujích inflaci. Tato první analýza daného problému vede k závěru, ze inflační cíle jsou
ovlivněny více proměnnými nez centrální banky přiznávají. Kromě vlivu minulé a zahraniční
inflace, variability inflace a růstu HDP nacházíme signifikantní vliv kredibility centrální banky a
dalsích institucionálních faktorů. Krátký druhý esej se zabývá perspektivami cílování inflace jako
rámce pro měnovou politiku a zároveň je přehledem dosavadní literatury hodnotící cílování
inflace. Závěrem je, ze pokud budou centrální banky cílující inflaci pokračovat v důrazu na
transparentnost a komunikaci a zároveň zůstanou otevřeny inovacím, cílování inflace má vysoké
sance uspět i v období krize.
Ke stažení: Rigorózní práce Matějů

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY