Detail práce

Kvalita auditu v ČR

Autor: Mgr. Pěkná Martina
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Finance, finanční trhy a bankovnictví
Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 102
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Audit statutárních výkazů je povinný pro většinu velkých společností. Auditor vydává
svůj názor, zda-li jsou finanční výkazy pravdivé a věrné. Finanční výkazy jsou používány
při rozhodovacích procesech mnoha z partnerů auditovaných společností. Z tohoto důvodu
je kvalita poskytovaných auditních služeb velmi důležitá pro externí uživatele finančních
výkazů.
Tato práce si klade za cíl zmapovat kvalitu auditu v České republice. Zkoumáme
především stranu nabídky auditních služeb a koncentraci na auditním trhu pomocí
ukazatelů koncentrace trhu. Pomocí těchto dat pak nastiňujeme pravděpodobnou strukturu
nabídky auditních služeb v České republice. V další části práce zkoumáme vztah mezi
kvalitou auditu a náklady kapitálu auditovaných služeb, a to tak, že předpokládáme, že
vyšší kvalita auditu pomáhá snižovat náklady kapitálu auditované společnosti. Za tímto
účelem je sestaven jedinečný vzorek nefinančních společností registrovaných v České
republice a sestaven model, který respektuje specifika českého finančního trhu. Naše
výsledky překvapivě nejsou konzistentní se zjištěními výzkumů provedených na datech z
USA a Číny, když naše zjištění naznačují, že zde neexistuje významný vztah mezi
kvalitou auditu a náklady kapitálu.
Ke stažení: Rigorózní práce Pěkná

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY