Detail práce

Smoking - Impact on the State Budget and its Fair Taxation

Autor: Mgr. Pavel Hait
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Jakub Mikolášek
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 116
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá kouřením a jeho dopady v České Republice v roce 2009.
Cílem práce je popsat současná fakta a trendy ohledně spotřeby tabáku, spočítat dopad
kouření na státní rozpočet, posoudit, jak se změna daní promítne do maloochodní ceny cigaret,
zhodnotit spotřebitelovu vlastní cenovou elasticitu cigaret a závěrem spočítat spravedlivou
sazbu spotřební daně z cigaret pro Českou Republiku, stejně jako sazbu maximalizující příjem
do státní pokladny z kouření. „Spravedlnost“ si definujeme jako situaci kdy nedochází
k redistribuci prostředků ze státního rozpočtu mezi dvěmi skupinami občanů – kuřáky a
nekuřáky. Kuřáci způsobují státnímu rozpočtu ztráty (např. ve formě zvýšených nákladů na
zdravotní péči, co musí stát na kuřáky vydat) i příjmy (například úspory na vyplacených
penzích díky předčasným úmrtím kuřáků). Budeme hledat takovou daň, aby příjmy a výdaje
byly v rovnováze.
Spočítali jsme, že v ČR v roce 2009 zemřelo na následky kouření 22,013 lidí. Rozsah černého
trhu s cigaretami jsme odhadli na 2.281 miliard kusů. Náklady státní pokladny způsobené
kuřáky byly 30,547 milionů korun, zatímco příjmy jsme odhadli na 77,915 milionů korun.
Vlastní cenová elasticita kuřáků, při kontrolování příjmů, byla v ČR -0.51. Spravedlivá daň,
při zanedbání černého trhu, by se rovnala specifické sazby daně z přidané hodnoty za jednu
cigaretu ve výši -0.54 nebo 4.31 korun. Specifická sazba daně pro dosažení maximálního
příjmu pro státní rozpočet z kuřáků se rovná 1.88 korun za cigaretu (Současná specifická
sazba daně je 1.07 korun za cigaretu).
Práce je originální svého druhu ve více směrech: kriticky popisuje chyby a nejasnosti
podobných studií dosud v ČR provedených. Dále, zohleďňuje efekt pasivního kouření při
výpočtu úmrtnosti způsobené kouřením. V neposlední řadě, zdá se, jedná se o první studii,
která by se pokoušela vypočítat „spravedlivou“ daň pro cigarety (tak, jak jsme si ji definovali)
Ke stažení: Diplomová práce Haita

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY