Detail práce

Vztah mezi systémy odměňování výkonných ředitelů a výkonem bank příjemců TARP

Autor: Mgr. Marta Zamrazilová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 97
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je prozkoumat vztah mezi systémy odměňování
výkonných ředitelů a výkonem bank. Použila jsem data 100 největších amerických
bankovních holdingových společností za období 2002-2009. Rozbor dat popisuje rozdíly
v chování společností, které získaly státní finanční pomoc v době krize z fondu TARP, a
společností, které podporu nezískaly, nebo i ni nepožádaly. Použila jsem
ekonometrický model, abych otestovala závislost jednotlivých složek kompenzace
výkonných ředitelů na výsledcích banky. Tento vztah se obecně ukázal jako slabý,
přesto byla vypozorována souvislost mezi výši odměny a tržní kapitalizací u příjemců
státní pomoci a souvislost mezi odměnami a výnosem akcií u bank bez státní pomoci.
Zvláštní pozornost je věnována strukturám odměn příjemců TARP s nejslabšími
výsledky a jejich porovnání s Dodd-Frank finanční reformou a TARP standardy.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY