Detail práce

Procykličnost v Basel II a Basel III

Autor: Mgr. Petra Šobotníková
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 99
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Termínem procykličnost se označuje schopnost systému zesilovat výkyvy hospodářského cyklu. Nedávná finanční krize prokázala, že současný regulační rámec Basel II na hospodářský cyklus působí přesně tímto způsobem. Nový rámec Basel III proto obsahuje nástroje, které by procykličnost měly snížit. Cílem této práce je zjistit, zda jsou tyto nástroje efektivní a zda se procykličnost Basel III v porovnání s Basel II sníží. V rámci analýzy použijeme model jednoduché ekonomiky se sektorem domácností a sektorem firem. Pomocí MNČ odhadneme citlivost rizikových vah, definovaných Basilejskými dohodami, na hospodářský cyklus.
Vzhledem k tomu, že finální verze Basel III byla publikována teprve nedávno, nenabízí současná literatura mnoho analýz dopadu Basel III na procykličnost. Proto je hlavním přínosem této práce model zahrnující proticyklické nástroje podle Basel III a následné srovnání vlivu obou Basilejských dohod na hospodářský cyklus. Přínosem je také analýza procykličnosti přímo pro region Visegrádské čtyřky.
Ke stažení: Diplomová práce Šobotníkové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY