Detail práce

Inflation targeting in emerging market economies

Autor: Mgr. Veronika Mašková
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Anglicky
Stránky: 104
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je analýza vhodnosti pouţití inflačního cílování, tedy reţimu měnové politiky zaměřujícího se na dosaţení cenové stability, v zemích rozvojových ekonomik. Výsledky dosaţené zeměmi, které jako svou měnovou politiku vyuţívají inflační cílování jsou zde srovnány s výsledky dosaţenými zeměmi, které pouţívají jiné druhy měnové politiky. Těmi jsou například cílování peněţní zásoby nebo cílování měnového kurzu. Efekt inflačního cílování na vývoj ekonomických ukazatelů rozvojových ekonomik je měřen za pouţití metody diference v diferencích. Jde zejména o proměnné postihující vývoj inflace, HDP, úrokové sazby apod. Důleţitou součástí práce jsou ekonomické výsledky dosaţené během období krize (2007-2010). Z diplomové práce vyplývá vhodnost zavedení inflačního cílování v rozvojových zemích a to také pro období krize, protoţe vede ke sníţení variability hlavních ekonomických ukazatelů.
Leden 2022
poútstčtsone
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance