Detail práce

Strategic Role of Credit Rating Agencies on Financial Markets

Autor: Bc. Tomáš Matyska
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 66
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá rolí ratingových agentur na financních trzích. Zatímco v
letech pred financní krizí byly ratingy považovány za duveryhodná ohodnocení
rizikovosti investice, krize poukázala na mylnost takového predpokladu.
Otázka, proc ratingová hodnocení selhala – zda to bylo z duvodu nepresných
modelu nebo zda v tom hrál roli i úmysl – je proto klícová pro nastavení
vhodné regulace. Tato práce naznacuje, že jedním z duvodu byl konflikt
zájmu vyplývající z jejich obchodního modelu, který byl navíc umocnen
využíváním ratingových hodnocení pro regulatorní úcely jako je napríklad
kapitálová primerenost. Z tohoto duvodu byla rada investoru nucena volit
investice predevším na základe ratingových hodnocení, což na strane ratingových
agentur vytvorilo príležitost, jak vydelávat na systematickém nadhodnocování
jejich kvality.
Ke stažení: Bakalářská práce Matysky

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance