Detail práce

European sovereign debt crisis

Autor: Mgr. Michael Bořuta
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 109
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Finanční krize odhalila špatný stav Evropských veřejných financí. Rozpočtové deficity v
Evropě natolik zdomácněly, že už se dnes prakticky nesetkáme s rozpočtovým přebytkem
nebo alespoň vyrovnaným rozpočtem. Řecko znovu vstoupilo do dějin, ale tentokrát
nemají být Řekové vůbec na co pyšní. Finanční krize znovu nastolila fenomén známý
pouze z období válek – těžce zadlužené bohaté země. Evropská Unie si nikdy ani ve snu
nepředstavila, že by taková situace mohla nastat a ohrozit existenci celé Eurozóny, takže
nebyl nachystán žádný plán B.
V práci bychom chtěli analyzovat proces hledání plánu B. Stovky miliard euro byly
utraceny na záchranu těžce zadlužených členů Eurozóny. Za pomoci případových studií
nejhůře postižených ekonomik Eurozóny chceme rozhodnout, zda bylo Euro příčinou
dluhové krize. V poslední části budeme diskutovat institucionální změny v EU určené
k posílení ekonomické stability Eurozóny.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY