Detail práce

Řízení ekonomického kapitálu v nejlépe hodnocených světových bankách

Autor: Mgr. Ondřej Vejdovec
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 118
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá managementem ekonomického kapitálu v nejlépe hodnocených světových bankách. V úvodní části je shrnut základní teoretický rámec problematiky, ze kterého pak vycházíme v hlavní - empirické části. Jelikož ekonomický kapitál není standardně vykazovanou položkou v žádné z dostupných databází, sestavili jsme z výročních zpráv top padesáti světových bank roku 2008 vlastní databázi o ekonomickém kapitálu, na jejímž základě byla pak provedena rozsáhlá empirická studie zaměřená na roky 2007 až 2008. Z bank ekonomický kapitál reportuje pouze přibližně třetina, avšak díky přístupu zahrnujícímu jak kvantitativní tak kvalitativní analýzu bylo možné problematiku detailně rozebrat. V rámci kvantitativní analýzy je sledován vývoj ekonomického kapitálu a jeho alokace, měřen rozdíl mezi ekonomickým a regulatorním kapitálem v čase, hledán vztah mezi kvalitou vykazování ekonomického kapitálu a ratingem banky a také vztah mezi výší ekonomického kapitálu a ziskovostí v průběhu finanční krize. Kvalitativní část se zaměřuje na případové studie čtrnácti bank, ve kterých jsou detailněji rozebrána specifika managementu ekonomického kapitálu jednotlivých finančních institucí.
Ke stažení: Diplomová práce Vejdovec

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY