Detail práce

Reduced-form approach to LGD modeling

Autor: Mgr. Hlavatá Ivana
Rok: 2012 - zimní
Vedoucí: PhDr. Jakub Seidler Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 126
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto rigorózna práca sa zaoberá pokrocilými metódami odhadu parametrov kreditného rizika na
základe tržných cien. Týmito parametrami sú pravdepodobnost zlyhania (PD - probability of
default) a strata v prípade zlyhania (LGD - loss given default). Ich presné ohodnotenie je
dôležité nielen pre bankové inštitúcie pri výpocte regulatórneho kapitálu, ale aj pre investorov pri
ocenovaní rizikových dlhopisov a kreditných derivátov.
Prezentujeme analytickú metódu výpoctu PD a LGD rizikových dlhopisov použitím
tržných cien týchto dlhopisov, cien ekvivalentných bezrizikových dlhopisov a kótovaných
rizikových prémií príslušných credit default swap derivátov. V porovnaní s väcšinou štúdií
v oblasti kreditného rizika je náš proces výpoctu obrátený, kedže cielom nie je ocenit rizikové
inštrumenty na základe odhadnutých rizikových parametrov, ale pocítat tieto rizikové parametre
z dostupných tržných cien. Navyše, použitím tejto metódy je možné vypocítat LGD, a to
simultánne s pravdepodobnostou zlyhania. Na záver, za predpokladu, že ostatní investori ocenili
tržné riziko správne a trhy sú efektívne, aplikujeme túto metódu na tržné dáta deviatich
Európskych bánk.
Ke stažení: Rigorózní práce Hlavatá

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY