Detail práce

The Effect of Czech 2008 Flat Rate Personal Income Tax on Tax Evasion

Autor: Mgr. Hrbek Pavel
Rok: 2012 - zimní
Vedoucí: PhDr. Jan Zápal Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 88
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této práci si klademe za cíl vyšetřit vliv české rovné daně z příjmů fyzických osob z roku 2008 na
spotřebu, příjem a daňový únik, neboť teorie naznačuje, že daň z příjmů fyzických osob je částečně
zodpovědná za vysokou úroveň daňového úniku. Užitím českých mikroekonomických dat za období
2006-2009 ze Statistiky rodinných účtů odhadujeme rozdíl mezi výdaji a přiznanými příjmy domácnosti
jako proxy pro daňový únik. Použitím ekonometrické metody difference-in-difference jsme zjistili, že se
daňové úniky po přijetí rovné daně z příjmů fyzických osob významně změnily pro domácnosti s jedním
ekonomicky aktivním členem vzhledem k domácnostem, které změnu nepociťují a že domácnosti reagují
na změnu v daňové politice s časovým spožděním.
Ke stažení: Rigorózní práce Hrbek

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY