Detail práce

Hospodářská krize 2008–2010 v pobaltských státech

Autor: Bc. Petr Nedvěd
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 67
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hlavním tématem práce je popsat příčiny, průběh a důsledky hospodářské krize let 2008–2010 v pobaltských zemích. Největší důraz je kladen na vývoj ve finančním a realitním sektoru a na trhu práce. Pozornost je upřena také na razantní řešení krize, které je často dáváno za příkladný postup v krizovém období.
Práce rovněž obsahuje stručný popis hospodářské historie regionu a vývoj hospodářské krize 2008-2010 ve světě. Hlavní kapitola se zaměřuje na krizový vývoj v Pobaltí, včetně základních příčin ekonomického propadu. Závěrečné kapitoly popisují aktuální hospodářskou situaci v Pobaltí, přináší porovnání s vybranými evropskými státy a nastiňují krátkodobý výhled dalšího vývoje Estonska, Lotyšska a Litvy.
Přínosem práce je především to, že ukazuje možné efektivní řešení ekonomických problémů. Příkladu pobaltských zemí, které dokázaly po hlubokém propadu relativně brzo nastartovat opětovný vysoký růst svých ekonomik, by měly věnovat pozornost především tzv. země PIIGS, které se stále nacházejí v krizi a nutně potřebují obnovit svoji konkurenceschopnost a důvěru finančních trhů.
Ke stažení: BP Nedvěd

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance