Detail práce

Central Bank Independence – Theory and Case of Czech and Slovak National Bank

Autor: Bc. Jakub Ulahel
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je nezávislost centrálních bank. Je rozdělena do dvou
částí. První část je věnována teoretickým konceptům, které tvoří základ pro diskusi o
nezávislé monetární autoritě. V dalších kapitolách jsou představeny různé způsoby
měřené nezávislosti centrálních bank, od čistě právních indikátorů až po indexy
zabývající se behaviorálními aspekty centrálního bankovnictví. Druhá část předešlé
poznatky aplikuje na současné postavení České národní banky a Národní banky
Slovenska. Metodologicky se jedná o kombinaci více přístupů, na hranicích
institucionální a politické ekonomie s čistě teoretickými přístupy k monetární politice
v kombinaci s právním systémem jednotlivých států.
Ke stažení: BP Ulahel

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance