Detail práce

Je dôvera v ekonómii opomínaná neprávom?

Autor: Bc. Michal Lipták
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: Tomáš Janotík MSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 54
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto bakalárska práca hľadá teoretické podklady, rovnako ako štatistické
dôkazy spojitosti medzi klasickou a inštitucionálnou ekonómiou pomocou premostenia
ich typických fenoménov, konkrétne dôvery z teórie transakčných nákladov
a obratovej rýchlosti peňazí z kvantitatívnej teórie peňazí. Dokazuje, že dôvera
v ekonómii hlavného prúdu skutočne je zanedbávaná neprávom, keďže medzi dôverou
a nominálnym, rovnako ako reálnym, výstupom existuje silná štatistická korelácia.
Tento záver je významný napriek tomu, že sa v práci nepodarilo jednoznačne
empiricky dokázať, že táto korelácia je spôsobená prostredníctvom vplyvu
medziľudskej dôvery na obratovú rýchlosť peňazí. Ďalej sa pokúša nájsť determinanty
ovplyvňujúce hladinu dôvery ako etnická a náboženská nejednotnosť národa, ktorých
vplyv sa ale nepodarilo preukázať.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance