Detail práce

Somewhat cloudy with a chance of sunshine: Analysis of renewable energy generation support schemes

Autor: Mgr. Jan Bízek
Rok: 2013 - zimní
Vedoucí: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 110
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je jedním z nástrojů zaměřených na přechod evropských ekonomik od fosilních paliv k obnovitelné energetice. Zatímco teoretickému hodnocení jednotlivých druhů podpory byl v minulosti věnován dostatek prostoru, literatura hodnotící praktické fungování těchto systémů příliš rozsáhlá není. Tato diplomová práce se zabývá analýzou dvou druhů podpůrných systémů ve třech zemích postavenou na empirických datech. Hlavním přínosem této práce je (i) rozšíření metodologie, které je užíváno při analýze návratnosti investic do obnovitelných zdrojů, a (ii) zařazení České republiky mezi analyzované země.
Ke stažení: DP Bízek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY