Detail práce

Bank Liquidity Creation and Real Economy: VAR Analysis

Autor: Bc. Klára Hálová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 62
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/122029/
Abstrakt: V této práci budeme zkoumat vztah mezi tvorbou bankovní likvidity a reálnou ekonomikou pomocí modelu vektorové autoregrese. Jako základní ekonomické proměnné, které mohou ovlivňovat tvorbu bankovní likvidity, jsme vybrali inflaci, nezaměstnanost a úrokovou míru. Zkoumáme také opačný vztah, jak tvorba bankovní likvidity ovlivňuje reálnou ekonomiku. Naší analýzu provádíme na datech z České republiky za období od roku 2000 až 2010. Naše výsledky poukazují na to, že makroekonomické výkyvy mají signifikantní vliv na tvorbu likvidity. Výsledky také potvrzují naši opačnou teorii, že vyšší tvorba likvidity může zlepšovat makroekonomické podmínky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY