Detail práce

The Introduction of Trusts in the Czech Republic

Autor: Bc. Tomáš Jelínek
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 107
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123855/
Abstrakt: Kompletní rekodifikace českého občanského zákoníku, mimo jiné, zřizuje institut svěřenský fond, velice flexibilní nástroj, který mohou využít fyzické i právnické osoby. Nesčetné možnosti pro využití svěřenských fondů se pohybují od charitativních účelů, přes mezigenerační transfer majetku či důchodové zajištění, až po správu právnických osob a investičních záměrů. Analýza tří základních prvků svěřenských fondů je jádrem této práce. Jedná se o popis možností svěřenských fondů, sledování soudobého vývoje a analýzu vnímání svěřenských fondů obyvateli České republiky. Práce obsahuje detailní popis práv a povinností zakladatele svěřenského fondu, svěřenského správce a osoby obmyšlené, dále pak porovnává českou úpravu se zahraniční, poukazuje na některé nesrovnalosti a nabízí různá doporučení. Kompletně zpracované anketní šetření a analýza sesbíraných dat je nedílnou součástí práce. Bylo prokázáno nízké povědomí o svěřenských fondech a současně ohodnoceny jeho dopady. Výsledky šetření dokazují nezbytnost konkurenceschopného nastavení podmínek společně s bojem proti negativním pohledům na svěřenské fondy. Dále provedené šetření odhalilo důležité a naopak nepodstatné vlastnosti fondů. Tato zjištění by mohla býti směrodatná pro budoucí vývoj v této oblasti. V neposlední řadě byl prokázán vysoký potenciál...

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY