Detail práce

Czech Telecommunications Market before the Entry of Fourth Player: Strategic Analysis

Autor: Bc. Tereza Koudelková
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 68
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/125036/
Abstrakt: Tato bakalářská práce analyzuje český telekomunikační trh před vstupem čtvrtého mobilního operátora, událostí, o které se očekává, že kompletně změní tento trh. Vzhledem k tomu, že vstup nového mobilního operátora je nesdílně spojen s uvedením LTE sítě na trh jakožto médiem vstupu, vytváří uvedení na trh implicitní linii celé analýzy. Analýza je provedena ze strategické perspektivy Telefónica O2 Czech Republic jakožto nejkomplexnějšího hráče na trhu a jediného plně integrovaného operátora. S ohledem na strategickou perspektivu celé analýzy jsou v první části práce vysvětleny základní koncepty strategického plánování, s důrazem na interní/externí analýzu a formulaci strategie.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY