Detail práce

What Drives the Sovereign Bond Spreads in Central and Eastern Europe?

Autor: Bc. Josef Růžička
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 75
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124131/
Abstrakt: Tato práce se zabývá spready vládních dluhopisů ve střední a východní Evropě vůči německým vládním dluhopisům. V první části je představen často používaný model spreadů vládních dluhopisů. Ukazuje se, že jeho předpoklady mohou být oslabeny. Dále je zkoumána interakce spreadů, inflace a směnných kurzu. Následně jsou vztahy mezi spready a dalšími makroekonomickými veličinami zkoumány pomocí ekonometrických metod. Nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími spready v dané oblasti jsou výše veřejného dluhu, růst HDP, otevřenost ekonomiky, schodek běžného účtu platební bilance a inflace. Dluhopisové trhy přikládají větší význam celkové výši veřejného dluhu než schodkům státních rozpočtů. Dopad těchto veličin před a po roce 2008 byl odlišný. Byly nalezeny dvě skupiny zemí s podobnými faktory ovlivňujícími spready: první skupina je tvořena Lotyšskem, Polskem, Slovenskem a Slovinskem, zatímco do druhé skupiny patří Bulharsko, Maďarsko, Litva a Rumunsko. Nejistota na světových trzích zvyšuje spready ve střední, východní i v západní Evropě. Determinanty dluhopisových spreadů ve střední a východní Evropě se liší od těch západoevropských.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY