Detail práce

Family economics: Fertility rate and the pension motive

Autor: Mgr. Michal Bradáč
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 64
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na význam motivu úspor na stáří pro porodnost ve vyspělých zemích. Práce začíná diskuzí podmínek, za kterých by mohl mít motiv úspor na stáří významný dopad na porodnost. Práce pokračuje přehledem demografických trendů ve vybraných vyspělých zemích a upozorňuje na negativní dopady dlouhodobého poklesu porodnosti na udržitelnost a výkon penzijních systémů. V další části této práce používáme shlukovou analýzu ke srovnání penzijních systémů a způsobů, kterými se vyspělé země vypořádavají s nedostatkem lidského kapitálu. Zvláštní pozornost je věnována srovnání skandinávského modelu s jihoevropským modelem a skupinou třech asijských tygrů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY